Mar 27, 2013

DIY dolls' house (part 1) / Casa de nines feta a mà (primera part)

I was once told that when you are pregnant and start tidying compulsively your house, you're kind of preparing your nest because the baby is about to be born. It was not my case. I mean, I didn't start cleaning as if I were mad, but I started doing houses. Apart from the tablecloth house I sewed for Aitana, I also this this:

 

Una vegada em van dir que quan estàs embarassada i te pega per ordenar i netejar la casa de manera compulsiva, és que estàs preparant el niu i vol dir que el part està prop. Eixe no va ser el meu cas. Vull dir, que no em vaig posar a netejar com una boja, però sí a fer cases. A banda de la casa-mantell que vaig cosir per a Aitana, també vaig fer açò:


I saw this box and I was suddenly inspired. I decorated it with stickers and paper as you can see in the first images above. I had a pile of recycled items such as egg cartons, old CDs, old T-shirts, plastic caps, etc. and I started to turn them into furniture for the little dolls' house.
Vaig veure aquesta casa i em va vindre la inspiració. La vaig decorar amb enganxines i paper i va quedar conforme la vegeu a les imatges de dalt del tot. Tenia una muntonada de coses reciclades com ara caixes d'ous, CDs, Samarretes velles, taps de plàstic, etc. i vaig començar a convertir-los en mobles per a la casa de nines.
My best allies have been glue, staples, tape and velcro. I've also sewn some things, too.
Els meus millors aliats han sigut el pegament, grapes i velcro, encara que també he cosit algunes coses.

This is the bedroom. The bed, bedside table, lamp and armchair are made with egg cartons. The drawings are pieces of cloth stapled to paper. The mirror is a piece of a CD. Everything is stuck to the "walls" with velcro.

Aquest és el dormitori. El llit, la tauleta de nit, el llum i la butaca estan fetes amb cartrons d'ous. Els dibuixos són peces de roba grapades a un tros de cartolina. L'espill és un tros de CD. Tot s'enganxa a les "parets" amb velcro.Next came the dining / living-room.Després va vindre el menjador / sala d'estar.Again, egg cartons are the material I used most (for the sofa, lamps, and chairs). I made the rug by glueing a piece of yarn into cardboard paper. Una vegada més, els cartrons d'ous van ser el material que més vaig utilitzar (per al sofà, llums i cadires). Vaig fer l'estoreta pegant un tros de llana en cartolina.

I cut the drawing from a decoration magazine and laminated it. El quadre el vaig retallar d'una revista de decoració i el vaig plastificar.
The table is part of a plastic box stuck to a reel.
 La taula és part d'una caixa de plàstic enganxada a un rodet.

 
Have you noticed the library? It's one of those boxes you get at the jeweller's. It contained a necklace. When you open it, it becomes a TV. With differents "screens" to choose.
Us heu fixat en la llibreria? És una d'aquelles caixes que te donen a la joieria. Esta era d'un collarEn obrir-la, es converteix en un televisor. Amb diferents "pantalles" per triar.


Proud to appear at a former classmate's blog: madebyjoey: sharing creative ideas {all weekend}


Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

4 comments:

 1. Oh my gosh this is so cute!!! I bet your little girl loves playing with it!!...and maybe gets to play too?! ;o) I love how you have reused so many everyday items into the furniture and details.
  ~ joey ~

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks, Joey. We love playing with the house. We made some peg dolls to fit in the furniture and we're now working on the backyard!!

   Delete
 2. Que guapeta! i quin curre! i a més a més tot reciclat....Nosaltres vam fer una casa però només per fora, amb les teues idees igual comencem a plenar-la...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ànim!! T'ho recomane. Nosaltres ho hem passat molt bé fent-la i ho passem molt bé jugant. No hi ha res com les coses que et fas tu.

   Delete