Nov 29, 2014

I've been sewing / He estat cosint

I've been trying to find some time for sewing. And this is what I've come up with:
He estat intentant trobar temps per a cosir i açò és el que ha eixit:


It's a Kimo-Kap. You can sew one of these as part of a project aimed at giving away these bandanas to children with cancer. It's reversible. Children choose what side to wear, depending on their mood. I love the Indians side.
Es tracta d'una Kimo-Kap, una bandana que pots cosir com a part d'un projecte que tracta de fer arribar aquests mocadors a xiquets i xiquetes amb càncer. Són reversibles. El xiquet/a tria la tela que millor definix el seu estat en el moment de posar-se-la. A mi, la que m'agrada és la dels indis.

Thanks for your comments 
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment