Jul 2, 2012

Our package from Slovenia / El nostre packet d'Eslovènia

We have received a lovely package right straight from Slovenia. Anja, the mum who prepared it for us, has invested a lot of thoughtfulness and care in it. Here is its content:
Hem rebut un paquet directament des d'Eslovènia. Anja, la mamà que ens l'ha enviat, ha invertit molta cura i atenció en la seua preparació. Açò és el que conté:

Garland of Ribnica (a town and municipality in Southern Slovenia). Ribnica is rich in handicrafts and natural and cultural heritage. Just beautiful! A wooden retchet, ratchet, or noisemaker.

Una garlanda típica de Ribnica (una ciutat i municipalitat del sud d'Eslovènia). Ribnica és rica en artesanies i pel seu patrimoni natural i cultural. Bella!!
Una carraca de fusta
 Recipes, some pictures and leaflets from Ribnica, Velike Lasce and the areas near where this family lives. All of them are connected with woodenware and pottery.

Receptes, algunes imatges i informació sobre Ribnica, Velike Lasce i altres zones prop d'on viu aquesta família. Totes elles estàn estretament relacionades amb el treball de la fusta i la ceràmica.


Tilia cordata leaves. This is not exactly the national emblem of Slovenia (which is the Tilia platyphillos), because it is not very common in the area where this family lives. A handmade clay bird you can use as a whistle. A handmade Idrija lace, made by Anja's mum's cousin. A CD with Slovenian folk children songs.                      
Fulles de Tilia cordata. No és exactament l'emblema nacional d'Eslovènia (que és el Tilia platyphillos), perquè no és molt comú a la zona on viu aquesta família. Un ocell de fang fet a mà, que es pot utilitzar com un xiulet. Un encaix de Idrija, fet per la cosina de la mare d’Anja. Un CD amb cançons populars eslovenes per a xiquets.                                                                                 

Homemade elderberry syrup (perfect to fight bad cough and flu), pumpkin seed oil (which can be used as salad dressing) and Piran salt.

Xarop de saüc cassolà (perfecte per a la tos i la grip), oli de llavor de carabassa (que pot ser usat per a amanides) i sal de Piran.Thanks again to Anja for the time and care invested. I have fallen in love with her country and sure we will visit it someday.
Gràcies de nou a Anja pel temps i la cura invertides. M'he enamorat del seu país i de segur que algun dia el visitarem.

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

1 comment:

  1. Justament t'anava a comentar que tant de bo tot aquest intercanvi de cultura i costums d'altres països, cristalitze alguna vegada en un viatget tots plegats. Aquest bloc m'encanta, és molt tendre i respectuós, una feina bilingüe i feixuga que, de ben segur, donarà els seus fruits en un futur no massa llunyà. Molts besets.

    ReplyDelete