Mar 11, 2012

Keeping it real

I've written this message to all my classmates in the Karen Tyler's Montessori online course I'm taking. I thought it would be ok to post it here too:

I'd like to share this post and some thoughts with you http://thefreechild.blogspot.com/2012/03/real-magic-in-montessori.html
Sometimes, when I look at other mom's blogs and read about the wonderful things their children do, I feel overwhelmed because my daughter is not able to stay so focused in an activity, or doesn't want to do it, etc.
As the post says about how we may think there is magic behind a child, e.g., cleaning a table: "it is through no miracle, but through careful observation and preparation of the child before he is presented the activity.  And that is the information that most blog post lack,"

And she goes on saying:
"Looking at blogs, I was very impressed but most of all discouraged to see what these children could do.  I think this was mainly because I didn't know what was done before to prepare them to a certain task, since this information was never disclosed, or even mentioned."
"It is by reading M. Montessori herself that I finally understood that just following a certain blog or just trying out activities that seems ingenious was not going to guarantee any success "

And, finally, my favourite extract from the post:
"The goal of the work we are proposing to children, is not the successful completion of the task.  It is not to have them know and be able to perform all sorts of things.  That is just an added bonus, this is the mean by which the true goal is reached."
I don't know if you ever feel as I do. If so, I hope this post helps you too. We are on the right way, by taking this course. I am very lucky to be taking it. And, as far as I'm concerned, I'm going to start focusing on the bibliography about Montessori that I have, and all the information that this course (and the wonderful feedback of its members) are providing.He escrit aquest missatge als meus companys de classe del curs Montessori en línia que estic fent amb Karen Tyler. Vaig pensar que estaria bé publicar-ho ací també:

M'agradaria compartir aquest missatge i aquestos pensaments amb vosaltres:
http://thefreechild.blogspot.com/2012/03/real-magic-in-montessori.html De vegades, quan veig els blocs d’altres mares i les coses meravelloses que fan els seus fills, em sent un poc aclaparada perquè la meva filla no és capaç d’estar tan concentrada en una activitat, o no vol fer-ho, etc.
Com diu el missatge, quan podem pensar que hi ha màgia darrere d'un xiquet que, per exemple, està netejant una taula:. "No és a través de cap miracle, sinó a través de l'observació acurada i la preparació del xiquet abans de presentar-li l'activitat. I aquesta és la informació que a la major part dels blocs els falta "

I segueix dient:
"Pel que fa als blocs, em vaig quedar molt impressionada, però sobretot descoratjada en veure el que aquests xiquets podien fer. Crec que això es va deure principalment al fet que no sabia el que estava fet abans de preparar-los per una determinada tasca, ja que aquesta informació mai va ser revelada, ni tan sols s'esmenta (als blocs). "
"És mitjançant la lectura de M. Montessori (dels llibres escrits per ella) que per fi s’entén que només llegint un blog determinat o simplement realitzant activitats que pareixen ingènues no es va a garantir cap éxit"

I, finalment, el meu extracte favorit del missatge:

"L'objectiu del treball que estem proposant als xiquets, no és la realització exitosa de la tasca. No es tracta de que aprenguen i siguen capaços de realitzar tot tipus de coses. Això és només un avantatge addicional, allò important és el mitjà (el com es fa, el procés i no el producte) i així és com el veritable objectiu s'aconsegueix. "

No sé si alguna vegada us heu sentit com jo. Si és així, espere que aquest post us ajude també. Estem en el camí correcte, fent aquest curs. Em sent molt afortunada d'estar fent-ho. I, pel que fa a mi, vaig a començar a centrar-me en la bibliografia sobre Montessori que tinc, i tota la informació que aquest curs (i les meravelloses respostes dels seus membres) estan proporcionant.

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment