Jul 10, 2014

Where Froebel?

(La versió en valencià la trobareu més avall)

Aren't you fascinated by Froebel yet? I guess that, like me, you must be asking yourself many questions.
There is not much information available if you are looking for a step-by-step guide to apply a given curriculum. Froebelian pedagogy is an approach, not a method. 
Image from Norman Brosterman's Kindergarten Collection

While his 19th century writings or the writings about him by his contemporaries are available online (good news), the current demand isn't large enough to support publishing new literature on him and his educational system. (And it is so unfair! Everybody knows what a kindergarten is, but very little know about the man who created the first one).
Froebel's Third, Fourth, Fifth and Sixth Gifts
What I am doing is reading his own writings and some other interesting works written by other authors in order to get a more in-depth view of his way of seeing children and childhood. Actually, most of the innovations he pioneered in his time, are pretty much in tune with what progressive approaches defend nowadays. 
Here you have the list of the main works you may read (as recommended by Tiffeni Goesel). You can find all these books at the following links: The Froebel Archive from the University of Roehampton and Internet Archive.


The Education of Man  [Die Menschenerziehung] by Friedrich Froebel
The Pedagogics of the Kindergarten by Friedrich Froebel
The Paradise of Childhood  by Edward Wiebe
The Kindergarten Guide: vol. 1 The Gifts by Maria Kraus-Boelte & John Kraus
The Kindergarten Building Gifts  by Elizabeth Harrison
The Republic of Childhood vol 1: Froebel's Gifts and The Republic of Childhood vol 2: Froebel's Occupations by Kate Douglas Wiggin & Nora A. Smith
Daily Program of Gift & Occupation Work by Carolyn S. Bailey, Clara M. Lewis
The Psychology of Froebel's Play-Gifts  by Denton J. Snider
Symbolic Education  by Susan Blow
Third & Last Volume of Friedrich Froebel's Pedagogics of the Kindergarten  by Josephine Jarvis
Image from Norman Brosterman's Kindergarten Collection
In order to know about Froebel in the 21st century and how other people work the Froebel way, I like to read:
Tiffeni Goesel's Facebook page
Deb Chitwood's series of posts on Spielgaben educational toys.
Spielgaben's learning resources page.

You can also have a look at my pinterest board.
Encara no esteu fascinats per Froebel? Supose que, com jo, també heu d'estar fent-vos moltes preguntes. 
No hi ha molta informació disponible, si el que esteu buscant és una guia pas a pas per aplicar un curriculum determinat. La pedagogia Froebeliana és un enfocament, no un métode. 

Encara que els seus escrits del segle XIX o els escrits sobre ell fets pels seus contemporanis estan disponibles en línia (bones notícies), la demanda actual no és prou gran com per donar suport a la publicació de nova literatura sobre ell i el seu sistema educatiu. (I és tan injust! Tothom sap el que és un jardí d'infants, però molt pocs coneixen l'home que va crear-ne el primer). 

El que jo estic fent és llegir els seus propis escrits i algunes obres interessants escrites per altres autors per tal d'obtindre una visió més profunda de la seva manera de veure la infància. En realitat, la majoria de les innovacions de les quals va ser pioner en el seu temps, estàn més o menys en sintonia amb el que els enfocaments progressistes defensen avui dia. 
Ací teniu la llista dels principals llibres que podeu llegir (recomanació de Tiffeni Goesel). Podeu trobar tots aquests llibres en els següents enllaços: The Froebel Archive de la Universitat de Roehampton i Internet Archive.


The Education of Man  [Die Menschenerziehung] per Friedrich Froebel
The Pedagogics of the Kindergarten per Friedrich Froebel
The Paradise of Childhood  per Edward Wiebe
The Kindergarten Guide: vol. 1 The Gifts per Maria Kraus-Boelte & John Kraus
The Kindergarten Building Gifts  per Elizabeth Harrison
The Republic of Childhood vol 1: Froebel's Gifts and The Republic of Childhood vol 2: Froebel's Occupations per Kate Douglas Wiggin & Nora A. Smith
Daily Program of Gift & Occupation Work per Carolyn S. Bailey, Clara M. Lewis
The Psychology of Froebel's Play-Gifts  per Denton J. Snider
Symbolic Education  per Susan Blow

Third & Last Volume of Friedrich Froebel's Pedagogics of the Kindergarten  per Josephine Jarvis

Per saber sobre Froebel al segle XXI i com altres persones treballen a l'estil Froebel, m'agrada llegir: 
La pàgina Facebook de Tiffeni Goesel  
La sèrie de posts escrits per Deb Chitwood sobre les joguines educatives Spielgaben. 
Pàgina de recursos per a l'aprenentatge de Spielgaben. 

També podeu fer una ullada al meu tauler Pinterest
Thanks for your comments 
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment