Apr 14, 2013

DIY dolls' house (part 3) / Casa de nines feta a mà (tercera part)

This is the last post about our dolls' house (unless we manage to finish our garden / backyard). After showing you the bedroom and living room, and the kitchen; you'll now see the bathroom.

Aquest és l'últim post sobre la nostra casa de nines (llevat que aconseguim acabar el nostre jardí / pati de darrere). Després de mostrar el dormitori i sala d'estar, i la cuina, ara veureu el bany.
 

The sink is made with a paper clip and a contact lenses empty kit. The mirror frame is part of the plastic opening of a baby wipes package and a CD was used for the mirror itself. Tape has been one of my best allies in creating some of the furniture, as in the case of the toilet, made of egg carton. For the showerhead, I used the cap from a milk brick.


El lavabo està fet amb un clip i un kit de lents de contacte buit. El marc de l'espill és part de la tapa de plàstic d'un paquet de tovalloletes de bebè i vaig usar un CD per a fer l'espill. La cinta aïllant ha sigut una de les meues millors aliades en la creació d'alguns dels mobles, com en el cas del vàter, fabricat amb cartró d'ous. Per a la dutxa, he utilitzat el tapó d'un brick de llet.


The thing I like most about the house is the fact that I have finally used some of the items I usually keep just in case I need them (TP rolls, egg cartons, rubber bands, bottle caps, etc.). Who knows? They can become art someday. And.. last but not least, my husband has finally acknowledged that they are not exactly trash and that I am not developing a Diogenes syndrome ;) 

El que més m'agrada de la casa és que per fi he utilitzat algunes de les coses que guarde per si em fan falta alguna vegada (rotllos de paper de vàter, caixes d'ous, gomes, taps de botelles, etc.) Qui sap? Poden arribar a convertir-se algun dia en art. I. .. per últim, però no menys important, el meu marit ha reconegut finalment que no són exactament les trastos i que no estic desenvolupant una síndrome de Diògenes ;)

I'm sharing this project at madebyjoey

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

6 comments:

 1. Brilliant creativity Cris!!!
  Thank you so much for sharing all of the details about the items that you used to create such a treasure of a dollhouse!
  ~ joey ~

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks Joey,
   Looking forward for more. By the way, you look gorgeous in your new profile picture!

   Delete
 2. Thanks for stopping by my blog. I love your DIY dollhouse. So creative!

  ReplyDelete
 3. Thanks, Kylie!
  Now I'm following your blog so that I don't miss your latest posts!!

  ReplyDelete
 4. Replies
  1. Gràcies Teresa. Les teues nines són monííííííííísimes.:)

   Delete