Sep 9, 2012

Aitana's birthday party / La festa d'aniversari d'Aitana

Aitana with her morning stormy hair / Aitana amb el seu "pelo de tormenta"Morning greetings /Felicitacions de bon matí
It's been more than a month since I last wrote. We've been on holiday and we've been literally and metaphorically off-line. There are some things I'd like to post about but, the first one is Aitana's birthday party (it's a shorter post to write, because images are self-explanatory and it's my own little tribute to my not-so-baby girl).


and a little treat (jelly strawberries)/ i un capritxet (maduixes de gominola)
Ha passat més d'un mes des de l’últim post. Hem estat de vacances i hem estat literalment i metafòricament desconnectats. Hi ha algunes coses sobre les quals m'agradaria escriure però la primera és l'aniversari d’Aitana (és un post més curt d’escriure, perquè les imatges parlen a soles i és el meu xicotet homenatge a la meua no tan xicoteta xiqueta).
I wanted to make a special party for her. I knew that it would be secondary as long as her family and friends were there with her. But, I was very excited about making something that she liked.

Volia fer una festa especial. No calia fer gran cosa, perquè sabia que Aitana estaria encantada només pel fet de tindre a la seua família i amics amb ella. Però jo estava molt il.lusionada amb fer una cosa especial i que li agradara. 

She's been a Sesame Street fan for rather a long time. We discovered a collection of books at our local library and we've been reading about Grover, Bert and Ernie, Cookie Monster, Elmo, Oscar the Grouch, Big Bird and the rest of the neighborhood for months.

Ja fa molt de temps que és fan de Barrio Sésamo. Van trobar una col.lecció de llibres a la biblioteca i hem estat llegint durant mesos les històries de Coco, Epi i Blas, Triki, Elmo, Óscar el gruñón, Paco Pico i la resta de veïns.

My source of inspiration, as for many other occasions, was Pinterest. And this is what I came up with.
La meua font d'inspiració, com en moltes altres ocasions, va ser Pinterest. I açò és el resultat. Sesame Street characters arriving at the party.

 Els personatges de Barrio Sésamo arribant a la festa.


Tissue paper pom poms of the characters.

Pom poms de les cares dels personatges fets amb paper de seda.A cardboard punch box inspired by this blog.

Una caixa de cartró amb forats per a explorar. La idea la vaig traure d'aquest blog.

The prizes? Some sweets and other treats made by me (rubber bands and finger puppets)                                                               Els premis?Alguns caramelets i altres detallets fets per mi (gomes de monyo i titelles de dit)


The cakes. We bought the chocolate one and I baked the blue one. I forgot to take a picture before cutting it, but it was Cookie Monster's face.
 

Les tortades. La de xocolote la vam comprar i la blava la vaig fer jo. No vaig recordar-me de fer-li una foto abans de tallar-la, però era una tortà amb la cara de Triki.

 And, finally, the party favours. I made two felt puzzles with the faces of Bert and Ernie.
I, per últim, els detallets. Vaig fer dos trencaclosques de feltre amb les cares d'Epi i Blas.

I had been preparing the party for almost one month, basically gathering ideas. In the end, once I had decided what I wanted to do, it didn't take me much time to make all the party decorations, treats, favours, the box and the cake. I love crafts and sewing and I don't usually find time to spend on these hobbies. So I really enjoyed the preparations for this party, and I really liked Aitana's comment "Mummy, you're a champion!". Hahahahh, where did she get it from?

Havia estat preparant la festa durant un mes, bàsicament buscant idees. Al final, una vegada havia decidit el que volia fer, no em va costar molt de temps fer totes les decoracions, detallets, la caixa i el pastís. M'encanten les manualitats i cosir i no solc trobar el temps per a aquestes aficions. Així que realment vaig gaudir dels preparatius de la festa, i em va agradar molt el comentari d'Aitana "Mami, eres una campiona!". Hahahahh, d'on s'ho haurà tret?

Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

3 comments:

 1. Molt bonic Cris. Realment eres una campiona. I estic molt orgullós de tindre't al meu costat i de veure les coses que li ensenyes a Aitana. Ja t'ho vaig dir però la festa d'aniversari fou genial. Molts besets.

  ReplyDelete
 2. Such a beauitful child. I pray her year ahead is blessed with abundant joy!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks for your kind words, Martianne. It's really a joy to see them smile. Blessing to Luke, Nina and Jack.

   Delete