Dec 26, 2011


I've been wanting to start a blog for a long time and I've finally found a way to do it: JUST BY DOING IT! ...and thanks to my husband's encouragement. I've read lots of blogs, I'm subscribed to many, I've learnt a lot from other moms who are raising their children in a similar way as we are and now it has finally come my turn.I want to share my experiences with other parents around the globe (that's why I'm writing in English), and I also want to share it with people nearby and, above all, with my daughter and family (that's why I'm writing it in Catalan).
So, that's it, I did it... Now I'm exhausted... I'm getting some sleep...


Fa molt de temps que vull encetar un blog i per fí he trobat com fer-ho: POSSANT-ME A LA FAENA! i gràcies als ànims del meu home. He llegit a muntó de blogs, estit subscrita a uns quants, he aprés molt d'altres mares que crien als seus fills de manera similar a la nostra i, per fí, m'ha arribat el moment. Vull compartir les meus vivències amb altres pares d'arràn del món (per això escric en anglés... i també per deformació professional, supose), a més a més, vull compartir aquest blog amb gent propera, sobretot amb la meua filla i la meua família (per això l'escric en valencià)
Ale pues, ja està... I ara me'n vaig a dormir que estic ben cansada...

No comments:

Post a Comment