Feb 25, 2014

An update on Martí / Una actualització sobre Martí

Martí, this post is for you us to treasure moments I don't want to forget.
Martí, aquest post és per a que recordes recordem moments inoblidables.
You are an adorable little man. You're very active and cheerful.
When you are happy, you let go one of your deafening screeches to prove it.
I love it when you imitate a dog (which rather sounds like a silverback gorilla. You must keep on practising to improve your technique), or when you listen to a bell chiming and try to reproduce the ringing.
Eres un homenet encantador. Eres molt actiu i alegre.
Quan estàs content, pegues un dels teus critets ensordidors per a deixar-ho clar.
M'encanta quan imites a un gos (que més bé sona com un gorila de llom platejat. Has de millorar la teua tècnica), o quan sents les campanes tocar i intentes reproduir el seu so.

I love it when you want something, take me by the hand and lead me to what you want to get.
I love it when you make funny noises in an attempt to speak. 
I love it when you play hide and seek with us, with Aitana, with a shopkeeper who has just noticed you are knocking at her shopwindow.
M'encanta quan vols alguna cosa, m'agafes de la mà i em portes fins a allò que vols aconseguir.
M'encanten els sorollets que fas quan intentes parlar.
M'encanta quan jugues a amagar-te amb nosaltres, amb Aitana, amb la dependenta que s'acaba d'adonar de que estàs pegant al seu aparador per cridar la seua atenció.
 

I love it when you take whatever container and try to stack as many things as possible in it. The same applies to holes of whatever shape and size.
I love it when you run with your arms raised up.
I love it when you hug me.
I love it when you sigh in the midle of your dreams, or when you take a deep breath after a long drink of water.
M'encanta quan agarres qualsevol recipient i intentes clavar dins tantes coses com càpiguen. El mateix fas quan trobes algun forat, no importa el tamany o forma.
M'encanta quan corres amb els braços alçats.
M'encanta quan m'abraces.
M'encanta quan sospires en meitat de la nit, o quan prens aire després de pegar un gran glop d'aigua.
I love you with all my heart. Te vull amb tot el meu cor
Thanks for your comments
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment